Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáp dục pháp luật về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng tại Quận 3, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh


Ngày đăng: 29/11/2022 | Lượt xem:

Trong các ngày 17, 23 và 25/11/2022, Ủy ban nhân dân Quận 3, huyện Bình Chánh và Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Tham dự Hội nghị có hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng Công an và những người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người tái hòa nhập cộng đồng đang sinh sống, cư trú trên địa bàn. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng Công an trong tham gia thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn, cũng như xác định nội dung công việc, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương tái hòa nhập cộng đồng, trách nhiệm, nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người tái hòa nhập cộng đồng đang cư trú tại địa phương.

Tại Hội nghị, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Thành phố đã giới thiệu những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, trong đó nhấn mạnh tới những nội dung sửa đổi nhằm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến quyền con người, quyền công dân; những nội dung sửa đổi bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hình sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan, đặc biệt liên quan đến chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện, pháp nhân thương mại và những nội dung sửa đổi, khắc phục những khó khăn, vướng mắc của Luật Thi hành án hình sự năm 2010.

Bên cạnh đó đã quán triệt những nội dung của Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến xóa án tích, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng; nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự tại cộng đồng...

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Các tin đã đưa:
499b40ac-3ff6-4ecd-9dd1-5fe2c5a37a08
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáp dục pháp luật về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng tại Quận 3, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top