Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng


Ngày đăng: 17/06/2022 | Lượt xem:

Ngày 16/6/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Phòng Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Công an quận Tân Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng cho cán bộ công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các Phòng ban, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc quận; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công an, Công chức Tư pháp – Hộ tịch, cán bộ phụ trách công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng của quận và 15 phường.

Cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trình bày tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Thành phố trình bày, phổ biến những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, trong đó nêu rõ những nội dung sửa đổi nhằm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến quyền con người, quyền công dân; những nội dung sửa đổi bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hình sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan, đặc biệt liên quan đến chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện, pháp nhân thương mại và những nội dung sửa đổi, khắc phục những khó khăn, vướng mắc của Luật Thi hành án hình sự năm 2010. Đồng thời, quán triệt những nội dung của Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có liên quan như: Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Thông tư số 64/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú; Thông tư số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng; Thông tư số 84/2019/TT-BCA ngày 31/12/2019 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu, sổ sách thi hành án hình sự tại cộng đồng; Hướng dẫn số 01/HD-C11-P9 ngày 07/01/2020 của Cơ quan quản lý Thi hành án hình sự Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng theo Luật Thi hành án hình sự năm 2019….

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, cán bộ tham gia thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; cũng như xác định nội dung công việc, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương tái hòa nhập cộng đồng./.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Các tin đã đưa:
27ae6f31-92ce-4233-943c-43ba88c1d342
Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top