Công an Quận 10 đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án 06, phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy


Ngày đăng: 10/06/2022 | Lượt xem:

Trong tháng 5/2022, Công an Quận 10 đã phối hợp Ủy ban nhân dân 14 Phường và Hội liên hiệp Phụ nữ Quận 10 tổ chức tuyên truyền Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Gọi tắt là Đề án 06), phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Quận 10.

Để thực hiện hiệu quả Đề án 06, Công an Quận 10 cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 07/4/2022 về triển khai Đề án 06, trong đó tập trung nguồn lực, ưu tiên thực hiện tốt 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, cơ quan, doanh nghiệp theo phân cấp, phân quyền. Đến nay, Quận 10 đã thành lập và ra mắt Ban Chỉ đạo Đề án 06; thành lập Tổ Công tác Phường - Khu phố; tăng cường tổ chức cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và tạo tài khoản định danh điện tử cá nhân; thực hiện các dịch vụ công theo phân cấp, phân quyền.

Thông qua các buổi tuyên truyền, người dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai Đề án 06, nhằm phục vụ ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích, cụ thể: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Đặc biệt hiện nay, Chính phủ đã và đang triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ thực hiện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Công an Quận 10 phối hợp với UBND các Phường tổ chức tuyên truyền Đề án 06,

 phòng chống tội phạm, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy

Qua các buổi tuyên truyền đã thu hút hơn 1.460 người dân tham dự. Người dân được xem các video clip hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; thông tin chi tiết về mã định danh, sự cần thiết và những ưu điểm, tiện ích của thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử đối với cuộc sống của người dân. Qua đó, giúp người dân thấy được lợi ích của việc chuyển đổi, số hóa các thủ tục hành chính và tích cực tham gia, đồng hành, ủng hộ lực lượng Công an quận trong việc cấp, đổi Căn cước công dân gắn chíp điện tử; tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực, như: đăng ký, quản lý cư trú; đăng ký, cấp biển số xe, giấy phép lái xe; phòng cháy, chữa cháy...

Công an Quận 10 phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 10

tuyên truyền Đề án 06, phòng chống tội phạm 

Ngoài ra, Công an Quận 10 còn xây dựng 5 áp phích tuyên truyền qua các hội nhóm trên mạng xã hội Zalo, Facebook; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh (lưu động) tại các phường (giờ phát loa 9-10h; 17-18h); đăng các tin, bài, clip tuyên truyền, hướng dẫn các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Quận 10, Trang Fanpage Công an Quận 10; in và phát tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền đến các hộ gia đình trên địa bàn; phối hợp với cơ quan báo, đài đưa tin tuyên truyền về Đề án 06.

Tại các buổi tuyên truyền ở cơ sở, cán bộ Công an quận cũng trình bày, phổ biến các quy định về an toàn giao thông, mức xử phạt vi phạm giao thông; các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; các phương thức, thủ đoạn và cách thức phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, lừa đảo sử dụng công nghệ cao. Qua đó, giúp người dân nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản; ý thức, trách nhiệm, cảnh giác trước các nguy cơ có thể gây cháy, nổ; tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm và chấp hành tốt các quy định pháp luật khi tham gia giao thông. Hoạt động thiết thực này góp phần củng cố hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn Quận 10./.

Công an Quận 10

Các tin đã đưa:
8b3368e6-3cb3-4d3e-81f1-5441df60c905
Công an Quận 10 đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án 06, phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top