​​​​​Hội nghị lần 3 Khối Thi đua 5 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố


Ngày đăng: 12/10/2022

Nhằm kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16/10/1948 -  16/10/2022), ngày 07/10/2022, Khối thi đua 5 Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh gồm 09 thành viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các đơn vị: Đại học Quốc gia Thành phố, Công an Thành phố, Bộ đội Biên phòng, Bưu điện, Cục hải quan, Lực lượng thanh niên xung phong, Quân sự, Tổng công ty điện lực và Viễn thông Thành phố đã tổ chức Hội nghị lần 3 năm 2022 và kết hợp sinh hoạt chuyên đề tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên trong Khối Thi đua đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; qua đó 09/09 đơn vị đã kiểm tra 26 cấp ủy cơ sở trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, qua đó kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; 09/09 đơn vị thành viên đã triển khai giám sát chuyên đề đối với 24 cấp ủy, 28 đảng viên và đã kiểm tra việc quản lý sử dụng đảng phí trích để lại đối với cấp ủy cơ sở trực thuộc…

Cũng nhân dịp này, Khối thi đua 5 đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát chuyên đề về những điều Đảng viên không được làm theo Quy định 37 - QĐ/TW” của Ban chấp hành Trung ương. Tại buổi sinh hoạt, các đơn vị đã có những ý kiến thảo luận, trao đổi và đóng góp hữu ích, hiệu quả để hoàn thiện chuyên đề. Việc xây dựng Quy định những điều đảng viên không được làm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cho đảng viên trong giai đoạn hiện nay, góp phần định hướng hành vi để đảng viên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Các đại biểu dự Hội nghị

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị

Các tin đã đưa:
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top