Trang Thông tin truy nã
        Đối Tượng Truy Nã Đặc Biệt
Trần Văn Nghĩa
Năm sinh: 1993
Tội danh: Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
Lê Văn Lành
Năm sinh: 1981
Tội danh: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
Nguyễn Minh Trí
Năm sinh: 2003
Tội danh: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác
Võ Văn Năm
Năm sinh: 1963
Tội danh: Tội đánh bạc
Trần Văn Thành
Năm sinh: 1988
Tội danh: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
Lê Văn Giữ
Năm sinh: 1968
Tội danh: Tội trộm cắp tài sản
Nguyễn Vương
Năm sinh: 1990
Tội danh: Tội đánh bạc
Trần Văn Chung
Năm sinh: 1993
Tội danh: Tội giết người
Kim Sung Jin
Năm sinh: 1995
Tội danh: Tội vi phạm quy định về khiển phương tiện giao thông đường bộ
Lê Minh Mạnh
Năm sinh: 2003
Tội danh: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác
Quách Thụy Cường
Năm sinh: 1984
Tội danh: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
Trương Hoàng Sơn
Năm sinh: 1984
Tội danh: Tội giết người
Nguyễn Thị Liễu
Năm sinh: 1964
Tội danh: Tội môi giới mại dâm
Đặng Nguyễn Anh Tuấn
Năm sinh: 2002
Tội danh: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác
Đặng Nguyễn Anh Tuấn
Năm sinh: 2002
Tội danh: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác