Trang Thông tin truy nã
        20 Đối Tượng Đặc Biệt Mới Nhất
 • Trần Thị Thỏa
  Ngày sinh: 01/01/1983
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
 • Lê Thanh Thăng
  Ngày sinh: 01/01/1997
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội giết người
 • Dương Văn Thảo
  Ngày sinh: 01/01/1970
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội giết người
 • Dương Quốc Bảo
  Ngày sinh: 01/01/1998
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội giết người
 • Tống Văn Toàn
  Ngày sinh: 01/01/1975
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội giết người
 • Phan Văn Quốc Huy
  Ngày sinh: 01/01/1993
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội gây rối trật tự công cộng
 • Trần Văn Chiến
  Ngày sinh: 01/01/1988
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội giết người
 • Ngô Minh Hiếu
  Ngày sinh: 01/01/1986
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội giết người
 • Tseveen Ochir Batjargal
  Ngày sinh: 01/01/1984
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
 • Đinh Quang Chung
  Ngày sinh: 01/01/1985
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội giết người
 • Trần Văn Mười
  Ngày sinh: 01/01/1984
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội giết người
 • Võ Việt Tài Thương
  Ngày sinh: 01/01/1985
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội giết người
 • Võ Thụy ái Khanh
  Ngày sinh: 01/01/1974
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
 • Lo Hsien Lung
  Ngày sinh: 01/01/1954
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội hiếp dâm trẻ em
 • Hồ Văn Đoàn
  Ngày sinh: 01/01/1974
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội giết người
 • Tăng Mỹ Anh
  Ngày sinh: 01/01/1956
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
 • Nguyễn Thị Bích Thủy
  Ngày sinh: 01/01/1963
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
 • Nguyễn Phú Đức
  Ngày sinh: 01/01/1971
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác
 • Phạm Phong Hoàng
  Ngày sinh: 01/01/1979
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội giết người
 • Wang Kuo Chiang
  Ngày sinh: 01/01/1953
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội giết người
       Đối Tượng Đặc Biệt Nam Nữ Tất cả
To Top