Trang Thông tin truy nã
        20 Đối Tượng Đặc Biệt Mới Nhất
 • Trần Văn Nghĩa
  Ngày sinh: 01/01/1993
  Đặc điểm: Sẹo chấm cách 1cm trên sau cánh mũi phải
  Tội danh: Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
 • Lê Văn Lành
  Ngày sinh: 30/11/1981
  Đặc điểm: Sẹo chấm cách 1,2cm trên trước cánh mũi phải
  Tội danh: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
 • Nguyễn Minh Trí
  Ngày sinh: 17/12/2003
  Đặc điểm: Sẹo chấm cách 0,5 cm trên trước đuôi mắt phải
  Tội danh: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác
 • Võ Văn Năm
  Ngày sinh: 19/05/1963
  Đặc điểm: Tàng nhang 1cm trên trước đầu mắt trái
  Tội danh: Tội đánh bạc
 • Trần Văn Thành
  Ngày sinh: 01/01/1988
  Đặc điểm: Sẹo chấm cách 2cm trên sau mép trái
  Tội danh: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
 • Lê Văn Giữ
  Ngày sinh: 01/01/1968
  Đặc điểm: Nốt ruồi cách 2cm dưới trước mép trái
  Tội danh: Tội trộm cắp tài sản
 • Nguyễn Vương
  Ngày sinh: 11/11/1990
  Đặc điểm:
  Tội danh: Tội đánh bạc
 • Trần Văn Chung
  Ngày sinh: 01/01/1993
  Đặc điểm: Sẹo chấm cách 0,5 cm dưới trước mép phải
  Tội danh: Tội giết người
 • Kim Sung Jin
  Ngày sinh: 23/10/1995
  Đặc điểm: Sẹo không rõ hình (1,5 x 1cm) cách 3cm dưới sau mép trái
  Tội danh: Tội vi phạm quy định về khiển phương tiện giao thông đường bộ
 • Lê Minh Mạnh
  Ngày sinh: 25/01/2003
  Đặc điểm: Sẹo chấm cách 1cm dưới trước đầu mày trái
  Tội danh: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác
 • Quách Thụy Cường
  Ngày sinh: 20/10/1984
  Đặc điểm: Sẹo chấm ngay đầu mày trái
  Tội danh: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
 • Trương Hoàng Sơn
  Ngày sinh: 08/05/1984
  Đặc điểm: Sẹo chấm cách 1cm ngay cánh mũi phải
  Tội danh: Tội giết người
 • Nguyễn Thị Liễu
  Ngày sinh: 20/10/1964
  Đặc điểm: Sẹo dài 2cm cách 2cm dưới sau mép phải
  Tội danh: Tội môi giới mại dâm
 • Đặng Nguyễn Anh Tuấn
  Ngày sinh: 20/09/2002
  Đặc điểm: Nốt ruồi c,5cm dưới sau mép phải
  Tội danh: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác
 • Đặng Nguyễn Anh Tuấn
  Ngày sinh: 20/09/2002
  Đặc điểm: Nốt ruồi c,5cm dưới sau mép phải
  Tội danh: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác