Trường Đại học an ninh Nhân dân - Nơi ươm mầm sĩ quan an ninh tương lai


Ngày đăng: 21/08/2021

Thông tin giới thiệu về Trường Đại học An ninh Nhân dân để giúp thí sinh có cái nhìn tổng thể về trường và lựa chọn nguyện vọng xét tuyển, tại địa chỉ: http://dhannd.edu.vn/truong-dai-hoc-an-ninh-nhan-dan-noi-uom-mam-si-quan-an-ninh-tuong-lai-a-1316

Phòng Tham mưu CATP

Các tin đã đưa:
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top