Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024


Ngày đăng: 25/02/2024 | Lượt xem:

Sáng ngày 23/02/2024, tại hội trường Công an Thành phố, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an Thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng Bộ Công an; đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an Thành phố, Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố; lãnh đạo Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; 165 đại biểu là đại diện lãnh đạo, đại diện chỉ huy Đội Tham mưu/Tổng hợp, cán bộ tham mưu cải cách hành chính của 33 phòng và tương đương thuộc Công an Thành phố, Công an quận, huyện, Công an thành phố Thủ Đức; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Công an Thành phố.

Đồng chí Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua, công tác cải cách hành chính đã và đang được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian, chi phí tài chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Quán triệt tinh thần đó, trong năm 2023, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an Thành phố và Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã thể hiện sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc ứng dụng Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến và công tác số hóa hồ sơ, tài liệu. Qua đó, công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an Thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, được lanh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố đánh giá cao. 10 kết quả nổi bật về công tác cải cách hành chính năm 2023 của Công an Thành phố gồm: (1) Ban hành và triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính; (2 )Duy trì đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính; (3) Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính để phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó kịp thời giải quyết cho các đơn vị hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết; (4) Tổ chức tọa đàm ứng dụng kết quả Đề án 06 vào công tác Công an; (5) Triển khai có hiệu quả Đề án 06; (6) Tích cực, chủ động, kịp thời cung cấp, đăng tải nhiều thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính dưới nhiều hình thức khác nhau, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng mạng xã hội, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền để mang lại hiệu quả cao; (7) Việc tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được triển khai đầy đủ, chủ động (tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố và Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật); (8) Cải cách tài chính công đạt nhiều kết quả cao; (9) Hạ tầng kỹ thuật, mạng máy tính, trang thiết bị, hệ thống viễn thông, tin học, cơ yếu nhằm phục vụ công tác hiện đại hóa hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được củng cố, nâng cấp, phát triển, mở rộng; (10 )Triển khai đầy đủ, hoàn thành vượt chỉ tiêu về thực hiện dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ, tài liệu.Với những kết quả đã đạt được, Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Công an Thành phố được Bộ Công an đánh giá đạt 96,78 điểm, xếp loại xuất sắc, đứng thứ 03/63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị

Định hướng trong năm 2024, Công an Thành phố tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu về cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch đã triển khai; (2) Tiếp tục triển khai Đề án 06, các dịch vụ công trực tuyến, công tác số hóa hồ sơ, tài liệu và chuyển đổi số; (3) Tiếp tục thực hiện công tác đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2024; (4) Thường xuyên rà soát, hoàn thành xây dựng các quy trình ISO trong lĩnh vực an ninh, trật tự và trong nội bộ phù hợp với quy định, thực tiễn công tác; (5) Thực hiện tốt việc kiểm tra cải cách hành chính tối thiểu 25% Công an các đơn vị, địa phương và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức kiểm tra kết quả  thực hiện Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 của các sở, ban, ngành; (6) Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính theo quy định; (7) Thực hiện tốt chủ đề năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”; (8) Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, khắc phục hạn chế và nghiên cứu xây dựng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những mô hình, giải pháp hay góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an...

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố cho biết trong năm 2024, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đột phá, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, trong đó nhiệm vụ số hóa hồ sơ, tài liệu, thực hiện Đề án 06, triển khai và áp dụng dịch vụ công trực tuyến là điểm nhấn, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực rất lớn cho cơ quan quản lý nhà nước và người dân, doanh nghiệp. Do đó, để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2024, góp phần nâng cao sự hài lòng, niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của lực lượng Công an Thành phố, đồng chí Giám đốc yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong các lĩnh vực cải cách hành chính. Với những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời chủ động nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô hình, giải pháp hay, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2023 

Phòng Tham mưu

Các tin đã đưa:
a966b1db-4cc6-47f9-8c0e-b28570f9e611
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top