Ngày đăng: 10/08/2012

   

    1. Chức năng của Công an Thành phố Hồ Chí Minh:

         Công an Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân, có trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chủ trì và thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức xây dựng lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.


    2. Chức năng của Công an Quận, Huyện:

          Công an Quận, Huyện thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, là cấp trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn Quận, Huyện.

         Công an Quận, Huyện có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Quận, Huyện ủy, UBND Quận, Huyện về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Quận, Huyện; trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức xây dựng lực lượng Công an Quận, Huyện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

 

    3. Chức năng của Công an Phường:

          Công an Phường thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, là cấp Công an trực tiếp chiến đấu ở cơ sở; có trách nhiệm tham mưu cho Trưởng Công an Quận thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, UBND Phường về bảo vệ an ninh, trật tự; tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn Phường; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng Công an Phường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.


    4. Chức năng của Công an Xã:

          Công an Xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

          Công an Xã có chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân xã về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, các biện pháp phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật./.

   


Các tin đã đưa:
 • - (10/08/2012)
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top