Công an Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và giảm thời gian chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đợt Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024  


Ngày đăng: 28/02/2024 | Lượt xem:

Thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến tha tù trước thời hạn có điều kiện và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân trong đợt Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các cơ sở giam giữ thuộc Công an Thành phố đã tổ chức Lễ công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt này, các cơ sở giam giữ thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh có 12 phạm nhân đủ điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; 172 phạm nhân đủ điều kiện giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, trong đó có 53 phạm nhân đủ điều kiện giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại, 119 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù với các mức giảm từ 02 tháng đến 08 tháng. Những phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt này thực sự đã có quá trình cải tạo tiến bộ thể hiện ở việc chấp hành tốt Nội quy Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động; có đủ thời gian xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên và đảm bảo các tiêu chí khác theo quy định của pháp luật.

Việc tha tù trước thời hạn có điều kiện và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với người phạm tội thật sự ăn năn, hối cải, nhất là những trường hợp được tha tù trước thời hạn có điều kiện và giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại kịp thời về đoàn tụ với gia đình đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đồng thời là động lực giúp số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù còn lại hăng hái thi đua lao động, cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước./.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Các tin đã đưa:
d219c72b-ad4c-4dfb-9208-2b432c3fe225
Công an Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và giảm thời gian chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đợt Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024  
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top