Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động và cán bộ, chiến sĩ Công an trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 - 2023


Ngày đăng: 21/06/2024 | Lượt xem:

Sáng ngày 20/6/2024, Công an Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động và cán bộ, chiến sĩ Công an trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 - 2023. Đồng chí Trung tướng Lê Hồng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố, Thường trực Ban chỉ đạo 138 Thành phố và đồng chí Phùng Thái Quang - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Trong giai đoạn từ năm 2018 - 2023, Công an Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố đã triển khai thực hiện Kết luận 44-KL/TW ngày 22/01/2019 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, chương trình phối hợp số 478 về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, chương trình mục tiêu “3 giảm”, Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 quy định khu dân cư xã, phường thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”…

Qua 5 năm phối hợp thực hiện, Công an Thành phố và Liên đoàn Lao động các cấp đã phối hợp chặt chẽ trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động, người sử dụng lao động, chủ nhà trọ hưởng ứng thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm”; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc lồng ghép nội dung phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” vào mục tiêu, thi đua của đơn vị mình và gắn với các cuộc vận động phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước... đã góp phần giúp các hoạt động có nội dung phong phú, thiết thực; qua đó từng bước xây dựng các khu nhà trọ, khu dân cư trật tự, văn minh, hạn chế tội phạm phát sinh trên địa bàn.

Mối quan hệ công tác giữa Công an và tổ chức Công đoàn, lực lượng nòng cốt trong công nhân, viên chức, người lao động ngày càng gắn bó, giúp lực lượng Công an có thêm điều kiện thuận lợi trong công tác nắm tình hình, phòng chống tội phạm. Mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh liên quan đến công nhân, viên chức, người lao động có bước phát triển về số lượng và chất lượng hoạt động, thu hút nhiều công nhân, viên chức, người lao động và quần chúng Nhân dân tham gia, góp phần tích cực trong việc chuyển hóa địa bàn phức tạp, kiềm chế, kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn. Bên cạnh đó, Công an Thành phố thường xuyên trao đổi, cung cấp cho Liên đoàn Lao động Thành phố, công đoàn các cấp về tình hình, âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các cách thức phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn, giải quyết kịp thời, tại chỗ các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ công nhân, người lao động và những vấn đề phức tạp khác, không để kéo dài thành điểm nóng, gây phức tạp về an ninh trật tự…

Chương trình phối hợp số 478 về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới, chương trình mục tiêu “3 giảm” giữa Công an Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố được ký kết, hoạt động thống nhất dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương cùng sự phối hợp đồng bộ đã tạo được sức mạnh tổng hợp, tạo được sự chuyển biến nhanh về nhận thức, hành động tích cực, sự đồng tình ủng hộ của công nhân, viên chức, người lao động nên đạt nhiều kết quả thiết thực.

Đ/c Giám đốc CATP phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Chỉ đạo 138 Thành phố, đồng chí Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an Thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động phối hợp chặt chẽ của Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn các cấp trong phối hợp triển khai thực hiện xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, biểu dương những thành tích, kết quả của cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, người lao động đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là 153 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 - 2023.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ giai đoạn 2018 - 2023 được khen thưởng tại Hội nghị

Để phát huy kết quả đã đạt được, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố đề nghị trong thời gian tới, lực lượng Công an Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Công an Thành phố với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2023 - 2033, gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố phát động.

Phòng Tham mưu

Các tin đã đưa:
ac2e5786-aef7-472d-b695-1a59f76ff2e4
Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động và cán bộ, chiến sĩ Công an trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 - 2023
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top