Công an Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến Nhân dân về việc khen thưởng


Ngày đăng: 25/06/2024 | Lượt xem:

Căn cứ quy định của Bộ Công an về bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong Công an nhân dân; Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với:

1. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì: 02 cá nhân.

2. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba: 01 cá  nhân.

3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 03 tập thể và 156 cá nhân

Danh sách chi tiết như hình ảnh sau đây:

Ý kiên đóng góp của Nhân dân đối với các tập thể và cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư cttdtcatp@gmail.com trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng.  

Phòng Tham mưu

Các tin đã đưa:
c8a331ce-45fb-4523-a9fb-94e70f439baf
Công an Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến Nhân dân về việc khen thưởng
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top