Triển khai thực hiện dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước mức độ 4


Ngày đăng: 01/06/2022 | Lượt xem:

Từ ngày 01/6/2022, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thực hiện dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước mức độ 4. Địa chỉ truy cập: Cổng dịch vụ công quốc gia http://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an  http://dichvucong.bocongan.gov.vn.   

Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam ở trong nước có căn cước công dân gắn chíp điện tử; Thuê bao đăng ký chính chủ bằng Căn cước công dân loại 12 số (nếu sử dụng số Chứng minh nhân dân 9 số để đăng ký phải liên hệ với nhà mạng để cập nhật thông tin); Có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử của Chính phủ. Người dân có thể tự đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử, thực hiện thanh toán lệ phí trực tuyến sau khi được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra, chấp thuận. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ giúp giảm giấy tờ; hạn chế tiêu cực, phiền hà, tăng tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam ở trong nước.

Trong thời gian đầu triển khai, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Thành phố vẫn tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu ở dịch vụ công mức độ 3 như hiện nay; đồng thời, phân công cán bộ phụ trách hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công mức độ 4 ngay tại đơn vị./.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh

Các tin đã đưa:
b2d5efce-21ff-41d8-9dd4-ad918b13614d
Triển khai thực hiện dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước mức độ 4
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top