Hội nghị quán triệt thực hiện và hướng dẫn số hóa hồ sơ, tài liệu trong Công an Thành phố


Ngày đăng: 07/04/2023 | Lượt xem:

Sáng ngày 04/4/2023, tại Hội trường Công an Thành phố, Công an Thành phố đã tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện và hướng dẫn số hoá hồ sơ, tài liệu trong Công an Thành phố. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an Thành phố - Chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị và cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác này của các đơn vị trực thuộc Công an Thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an Thành phố đã quán triệt triển khai nhiều nội dung liên quan đến công tác số hóa; đồng thời yêu cầu các đơn vị phải tổ chức thực hiện ngay sau hội nghị, đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu đề ra trong năm 2023 đến năm 2025. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, cần báo cáo, đề xuất ngay để được hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời; rà soát, xây dựng lộ trình, kế hoạch, bố trí trang thiết bị, nhân sự thực hiện số hoá tại đơn vị. Các đơn vị nghiệp vụ căn cứ chức năng nhiệm vụ, chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện; đề xuất trang bị thiết bị, bố trí nhân sự, xây dựng Trung tâm dữ liệu số hoá trong Công an Thành phố phục vụ triển khai hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - PGĐ CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị nghiệp vụ chủ trì tham mưu triển khai các nội dung trọng tâm công tác số hoá đã hướng dẫn quy trình, trình tự từng bước thực hiện số hoá hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến; hồ sơ, tài liệu để kết nối, chia sẻ phục vụ chuyển đổi số; hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực và hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ. Qua đó, các đơn vị tham dự Hội nghị có ý kiến, phát biểu, trao đổi khó khăn, vướng mắc về quy trình số hoá và được giải đáp, tháo gỡ khó khăn tại Hội nghị để nắm rõ hơn, cụ thể hơn về triển khai công tác số hoá phục vụ chuyển đổi số.

Toàn cảnh Hội nghị

Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu

Các tin đã đưa:
d054a9e1-1d7d-491e-a8fd-f7718d2156d9
Hội nghị quán triệt thực hiện và hướng dẫn số hóa hồ sơ, tài liệu trong Công an Thành phố
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top