Thông tin về việc thành lập và cuộc họp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Thành phố


Ngày đăng: 25/05/2023

Thực hiện Luật phòng, chống khủng bố năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống khủng bố; ngày 27/12/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Thành phố đã ban hành Quyết định số 1645/QĐ-BCĐ về việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Thành phố.

Ngày 23/5/2023, tại trụ sở Công an Thành phố, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Thành phố đã tổ chức cuộc họp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Thường trực theo Quyết định số 1645/QĐ-BCĐ nhằm chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống khủng bố và đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng trên địa bàn Thành phố; đồng thời, các thành viên Văn phòng Thường trực đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Thành phố.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an Thành phố - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Thành phố và các đồng chí là thành viên Văn phòng thường trực.

Qua nội dung phát biểu của các thành viên Văn phòng Thường trực, đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Thành phố phát biểu chỉ đạo những công tác trọng tâm mà Văn phòng Thường trực cần tập trung, chú trọng triển khai thực hiện nhằm phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Thường trực trong quá trình hoạt động; yêu cầu từng thành viên Văn phòng Thường trực cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Đồng chí Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an Thành phố - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Thành phố phát biểu tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an Thành phố - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Thành phố; đồng thời đề ra phương hướng, chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Văn phòng Thường trực trong năm 2023 và thời gian tiếp theo; trong đó, đề nghị các đơn vị chức năng liên quan phối hợp xây dựng Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Văn phòng Thường trực; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức diễn tập phòng, chống khủng bố và diễn tập Khu vực phòng thủ trên địa bàn Thành phố năm 2023.

Phòng Tham mưu

Các tin đã đưa:
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top