Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo về các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo


Ngày đăng: 17/05/2024 | Lượt xem:

Sáng ngày 17/5/2024, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo liên quan các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo với chủ đề “Tính khả thi và thực tiễn thi hành chính sách trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 7”. Đồng chí Trung tướng Lê Hồng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; ông Hà Phước Thắng - Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự hội thảo có các đồng chí Phó Giám đốc Công an Thành phố; đại diện lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Trường Đại học An ninh nhân dân và Đại học Cảnh sát nhân dân; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, một số Sở, Ban, Ngành Thành phố và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an Thành phố cho biết trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, sự đồng hành của các cơ quan Quốc hội và sự nỗ lực của các Bộ, Ngành, địa phương, Chính phủ đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ để thực hiện các đột phá chiến lược theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII; trong đó có đột phá chiến lược về xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật. Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và các nhiệm vụ lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, đề cao trách nhiệm với tinh thần lập pháp chủ động, vào cuộc từ sớm, từ xa. Trên tinh thần đó, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Ban, Bộ, Ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện 6 dự án luật. Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dự kiến thông qua 3 dự án Luật gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, dự kiến tiếp tụ c thông qua 3 dự án Luật gồm: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Những dự án luật trên không những góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước mà còn có có ý nghĩa chính trị vô cùng quan trọng đối với hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhân dân giao phó trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, đồng chí Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu đã báo cáo một số nội dung cơ bản, trọng tâm của 6 dự án luật; thông tin đầy đủ tình hình thực tế trong quá trình xây dựng các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo; đảm bảo thực hiện đúng các quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật: thể chế hoá đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước; loại bỏ những quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm pháp luật của một số quốc gia trên thế giới phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam; bảo đảm phù hợp với pháp luật, thông lệ và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Tham gia đóng góp tại hội thảo, các đại biểu đã đi sâu phân tích, làm rõ và cơ bản đánh giá được tầm quan trọng, tính khả thi đối với các Luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Trọng tâm là đã làm rõ việc xây dựng, ban hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan, với mục tiêu quan trọng là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông, xác định cụ thể cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; đảm bảo sự điều chỉnh sát thực tế về mặt pháp lý; khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập của Luật Giao thông đường bộ hiện hành, phù hợp với xu thế phát triển phát luật của nước ta và thông lệ quốc tế.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Bên cạnh đó, Hội thảo đã cung cấp thông tin thực tiễn, khó khăn, vướng mắc, bất cập khi thi hành các chính sách liên quan đối với các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo sẽ được Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV cho ý kiến: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, cơ bản làm rõ mục đích của việc xây dựng các Dự án Luật trên nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục hành chính và khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố đã Hội thảo đã đánh giá cao nội dung các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo cơ bản đảm bảo trọng tâm, phản ánh toàn diện các vấn đề xoay quanh chủ đề Hội thảo; góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, hiểu đúng và tạo sự đồng thuận, ủng hộ nội dung các chính sách trong các dự án Luật. Đồng thời cho biết Hội thảo có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, đề cao trách nhiệm với tinh thần lập pháp chủ động, vào cuộc từ sớm, từ xa. Đồng thời kết quả Hội thảo cũng là cơ sở để tiếp tục tập hợp, bổ sung những vấn đề cần thiết trong quá trình triển khai và hướng dẫn thực hiện thời gian tới. Từ kết quả đạt được của Hội thảo này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập hợp và báo cáo với Bộ Công an để nghiên cứu, rà soát và chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 7.

 

Phòng Tham mưu

Các tin đã đưa:
72dc6119-ce4b-4785-9b94-f53bdbae18e8
Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo về các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top