Thông tin cần biết về các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú


Ngày đăng: 09/12/2021

Các trường hợp sẽ bị xóa đăng ký thường trú theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú năm 2020 như sau:

a/ Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

b/ Ra nước ngoài để định cư;

c/ Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú quy định tại Điều 35 của Luật này;

d/ Vắng mặt liên tục tại nơi thương trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

đ/ Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

e/ Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

g/ Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

h/ Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, mượn, ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

i/ Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Do vậy, để tránh bị xóa đăng ký thường trú, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của mình, công dân vắng mặt liên tục tại nơi đăng ký thường trú từ 12 tháng trở lên và những trường hợp đã bán nhà hoặc chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ lưu ý thực hiện đúng quy định như sau:

Khi có thay đổi về nơi cư trú, công dân phải đến cơ quan Công an phường, xã, thị trấn tại nơi sinh sống mới để thực hiện đăng ký cư trú theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên thuộc điểm d khoản 1 điều 24 Luật Cư trú năm 2020: nhanh chóng liên hệ Công an phường, xã, thị trấn nơi đang cư trú để thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú hoặc liên hệ Công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký thường trú thực hiện thủ tục khai báo tạm vắng để không bị xóa đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp thuộc điểm e, g, h, i, khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú năm 2020: nhanh chóng liên hệ Công an phường, xã, thị trấn thực hiện thủ tục chuyển đăng ký thường trú về nơi ở mới./.

Phòng Tham mưu Công an Thành phố

Các tin đã đưa:
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top