Phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trao tặng quà Tết cho nhóm đối tượng đặc thù cư trú trên địa bàn Quận 5


Ngày đăng: 12/01/2023

Ngày 09/01/2023, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an Thành phố phối hợp Công an Quận 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Tư pháp và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 5 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn Quận 5 và trao tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão cho nhóm đối tượng đặc thù là người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, người thi hành án hình sự tại cộng đồng (án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện…), người sau cai nghiện hồi gia cư trú tiến bộ trên địa bàn Quận 5. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan, đại diện Ủy ban nhân dân các Phường.

Tại Hội nghị, cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Thành phố phổ biến những nội dung cơ bản củaNghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; nghĩa vụ và việc lao động, học tập, điều kiện, mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện…; các trường hợp áp dụng và không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; trình tự, thủ tục xóa án tích…được quy định trong pháp luật hình sự Việt Nam và các văn bản có liên quan như:Điều 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73 và Điều 106 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và Điều 368, 369 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP, ngày 24/4/2018 về hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự về án treo…

Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, người thi hành án hình sự tại cộng đồng, người sau cai nghiện hồi gia, cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể trong việc quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ nhóm đối tượng nói trên trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Các tin đã đưa:
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top