Cụm thi đua số 1 - Công an Thành phố ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2022.


Ngày đăng: 01/03/2022

Chiều ngày 28/02/2022, tại Hội trường Công an Quận 3 đã diễn ra Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các đơn vị Công an Quận 1, 3, 10, Tân Bình và Công an thành phố Thủ Đức.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận và thống nhất nội dung, tiêu chí trong Giao ước thi đua năm 2022 của Cụm thi đua số 1 trên tinh thần bám sát hướng dẫn của cấp trên và mục tiêu hướng đến phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” được phát động, triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng lực lượng, từng lĩnh vực công tác nhằm thúc đẩy tinh thần hăng hái thi đua sôi nổi, thu hút được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân tích cực tham gia.

Trong thời gian qua, lực lượng Công an Thành phố nói chung và các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 - Công an Thành phố nói riêng đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước và của Ngành; chú trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố, qua đó đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, thiết thực, thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác của Ngành, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố. Với những kết quả và thành tích đã đạt được, trong những năm qua, nhiều đơn vị và cá nhân trong Cụm thi đua số 1 đã được tặng thưởng danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của địa phương./.

Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính Trị Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Các tin đã đưa:
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top