Triển khai việc xây dựng, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia trong lực lượng Cảnh sát giao thông giai đoạn 2021 - 2025


Ngày đăng: 26/03/2021

Nhằm mục tiêu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình, quy chế làm việc; hiện đại hóa phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt CATP triển khai việc xây dựng, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong lực lượng Cảnh sát giao thông giai đoạn 2021 - 2025.

Việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các quy trình này được áp dụng dựa trên Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Khoa học và Cộng nghệ ban hành, mô hình khu hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong CAND. Trong quá trình thực hiện, Các đơn vị Đội/Trạm thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy trình nội bộ đã xây dựng, áp dụng thực hiện trong Phòng; đảm bảo tính hợp lý, phù hợp các quy định của pháp luật và thực tế công tác. Đối với các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung phải được công khai và thường xuyên cập nhật trên “Trang Thông tin điện tử Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt TP. Hồ Chí Minh để người dân sẽ kịp thời theo dõi và giám sát hoạt động của lực lượng CSGT”.

Ban Chỉ huy các đơn vị Đội/Trạm thường xuyên tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của đơn vị mình, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện cải cách hành chính. Quá trình áp dụng phải tuân thủ đúng nội dung quy trình để giải quyết và xử lý các công việc một cách khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của lực lượng CSGT./.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt CATP

Các tin đã đưa:
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top