Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024)


Ngày đăng: 21/06/2024 | Lượt xem:

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, hầu như mọi hoạt động của xã hội đều không thể thiếu thông tin, nhất là thông tin báo chí. Việc chuyển tải và thu thập thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời đã góp phần quan trọng trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, với đặc điểm về địa lý, kinh tế, xã hội, nguồn thông tin để khai thác rất đa dạng và phong phú. Do đó, vai trò của báo chí là vô cùng quan trọng trong việc phản ánh thông tin chính xác, kịp thời giúp người dân tiếp cận với nguồn thông tin chính thống về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết quả các mặt công tác Công an; góp phần tuyên truyền, lan tỏa kết quả công tác, chiến đấu, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân với xã hội, Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố; Công an Thành phố luôn coi trọng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhân dân giao phó. Việc cung cấp thông tin luôn đảm bảo thực hiện đúng quy định của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của lực lượng Công an; đảm bảo sự thống nhất về phạm vi, nội dung và nhiệm vụ trong việc cung cấp thông tin về tình hình, kết quả các mặt công tác của Công an Thành phố. Để đạt được những kết quả trên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và trân trọng những đóng góp, phối hợp, hỗ trợ tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền sâu rộng, tô đậm hoạt động, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Nhân dịp kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong phối hợp công tác giữa Công an Thành phố với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Thành phố; Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều đoàn công tác do Ban Giám đốc làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương đến thăm, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Thành phố. Công an Thành phố chúc các cơ quan báo chí ngày càng phát triển, tiếp tục giữ vững, đồng thời phát huy, sáng tạo, nâng cao vị thế của báo chí Cách mạng Việt Nam; tiếp tục gắn bó với lực lượng Công an Thành phố trong thực hiện tuyên truyền phục vụ sự nghiệp giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Đ/c Giám đốc CATP thăm, chúc mừng Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh - Cục Truyền thông CAND

Đ/c Trần Đức Tài - PGĐ CATP thăm, chúc mừng Ban Chuyên đề CATP

Trong thời gian tới, Công an Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, cung cấp và xử lý thông tin, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác tuyên truyền, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đ/c Mai Hoàng - PGĐ thăm, chúc mừng Trung tâm Báo chí Thành phố

Đ/c Mai Hoàng - PGĐ thăm, chúc mừng TTXVN

Đ/c Lê Quang Đạo - PGĐ thăm, chúc mừng Báo Thanh niên

Đ/c Nguyễn Đình Dương - PGĐ thăm, chúc mừng Trung tâm THVN khu vực Nam Bộ tại TP.HCM

Đ/c Nguyễn Đình Dương - PGĐ thăm, chúc mừng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Tham mưu

Các tin đã đưa:
9e6bd665-bfda-4bbb-9a4e-8d2d07c24002
Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024)
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top