Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp trong thực hiện công tác Cảnh vệ giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh


Ngày đăng: 17/06/2024 | Lượt xem:

Chiều ngày 15/6/2024, tại Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệvà Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa 3 đơn vị trong thực hiện công tác cảnh vệ. Đồng chí Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trung tướng Trần Hải Quân - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị.

Trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhiều nguy cơ tác động trực tiếp đến công tác Công an nói chung và công tác cảnh vệ nói riêng. Nhận thức được tình hình trên, để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh; tháng 12/2019 và tháng 01/2021, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ công tác cảnh vệ.

Các đại biểu dự Hội nghị

Qua05 năm thực hiện, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao;ba đơn vị đã xác định rõ nội dung phối hợp, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, triển khai đúng nguyên tắc, mục đích, yêu cầu đề ra. Quá trình triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy trong công tác lãnh đạo, chỉ huy; tạo sự thống nhất trong công tác phối hợp giữa các lực lượng. Ba đơn vị đã bám sát quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và những nội dung trong quy chế phối hợp, từ đó chủ động đề xuất xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, phương án có chất lượng, đáp ứng yêu càu nhiệm trong công tác cảnh vệ. Hàng năm, ba đơn vị thực hiện đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệmđể khắc phục những hạn chế và hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các nội dung của quy chế phối hợp.

Đ/c Lê Hồng Nam - GĐ CATP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Các đơn vị đã thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình liên quan đến công tác cảnh vệ. Thông tin trao đổi đảm bảo chặt chẽ, chính xác, kịp thời, đúng nguyên tắc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tham mưu, đề xuất, chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời để chủ động trong công tác, ba đơn vị đã tổ chức diễn tập xử lý nhiều tình huống phức tạp, tăng cường công tác phối hợp tập luyện xử lý tình huống nhằm nâng cao sức chiến

Công tác cảnh vệ đã được các đơn vị triển khai toàn diện, quyết liệt, sâu sát và có nhiều đổi mới. Từ năm 2019 đến nay, ba đơn vị đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 1.898 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 42 đoàn khách quốc tế và 13 sự kiện, hội nghị tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh; bảo vệ an toàn nơi ở và làm việc thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những kết quả đã đạt được là thành tích chung của ba đơn vị, có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thành tích chung của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Đảng và Nhà nước ta tiếp tục thực hiện chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại ngoại giao, hội nhập quốc tế sâu rộng với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là điểm đến thăm, làm việc của nhiều đoàn khách là nguyên thủ các quốc gia, tổ chức nhiều sự kiện chính trị, Lễ kỷ niệm quan trọng. Phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện công tác cảnh vệ, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện, hội nghị quan trọng được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước mắt là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại lễ VESAK 2025. 

CATP Hồ Chí Minh và BTL TP. Hồ Chí Minh ký kết Quy chế phối hợp mới

Tại Hội nghị, lãnh đạo 3 đơn vị đã thống phương hướng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ trong thời gian tới. Cùng với đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã ký kết Quy chế phối hợp mới trong thực hiện công tác cảnh vệ. Quy chế mới được xây dựng dựa trên cơ sở các văn bản định hướng của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, quy định của pháp luật về công tác cảnh vệ và chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị. Quy chế mới gồm 03 Chương, 09 Điều quy định cụ thể nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa 02 đơn vị trong công tác cảnh vệ.

Phòng Tham mưu

Các tin đã đưa:
cc03895a-e269-4b6f-be6f-641b43719f3e
Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp trong thực hiện công tác Cảnh vệ giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top