Trường Đại học an ninh Nhân dân - Nơi ươm mầm sĩ quan an ninh tương lai


Ngày đăng: 21/08/2021 | Lượt xem:

Thông tin giới thiệu về Trường Đại học An ninh Nhân dân để giúp thí sinh có cái nhìn tổng thể về trường và lựa chọn nguyện vọng xét tuyển, tại địa chỉ: http://dhannd.edu.vn/truong-dai-hoc-an-ninh-nhan-dan-noi-uom-mam-si-quan-an-ninh-tuong-lai-a-1316

Phòng Tham mưu CATP

Các tin đã đưa:
2b04b083-77fe-4889-8253-58b0d125e467
Trường Đại học an ninh Nhân dân - Nơi ươm mầm sĩ quan an ninh tương lai
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top