Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm trong lực lượng Công an Thành phố


Ngày đăng: 07/06/2024 | Lượt xem:

Sáng ngày 07/6/2024, tại trụ sở Công an Thành phố, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm trong lực lượng Công an Thành phố. Đồng chí Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an Thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an Thành phố, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an Thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố cho biết hiện nay chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là yêu cầu khách quan chung của sự phát triển; công tác chuyển đổi số được Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân Thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai đồng bộ từ việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính… Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an Thành phố và Thủ trưởng các đơn vị luôn quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành về công tác chuyển đổi số, trong đó chú trọng 02 nhiệm vụ: Một là chuyển đổi số phải gắn với nhiệm vụ phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; Hai là chuyển đổi số trong chính nội bộ Công an Thành phố nhằm ứng dụng khoa học công nghệ, hiện đại hóa nền hành chính; bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn thông tin, làm giàu, chia sẻ, làm sạch dữ liệu chuyên ngành để thực hiện hiệu quả theo Đề án 06; phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong Công an Thành phố nhằm thúc đẩy thực hiện hiệu quả việc xây dựng Chính quyền số, Xã hội số, phát triển kinh tế trên địa bàn Thành phố…

Đ/c Giám đốc CATP phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Phòng Tham mưu - Công an Thành phố đã báo cáo kết quả công tác chuyển đổi số và ứng dụng kết quả Đề án 06 vào công tác Công an trong Công an Thành phố. Theo đó, Đảng ủy - Ban giám đốc Công an Thành phố luôn quan tâm chỉ đạo và triển khai đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06. Đặc biệt, Ban Giám đốc có nhiều chỉ đạo sớm, toàn diện, mang tính chất định hướng chiến lược cho ứng dụng Đề án 06 và chuyển đổi số trong lực lượng Công an Thành phố. Với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 Thành phố, Công an Thành phố đã tích cực, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án 06, phát huy vai trò của thường trực Đề án 06, tham mưu triển khai được nhiều mô hình giải pháp sáng tạo trong ứng dụng Đề án 06 vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, tư pháp, tài chính, giao thông vận tải, ngân hàng… Qua đó đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó có việc xây dựng và triển khai thực hiện 19/35 mô hình điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh...Một số mô hình đã phát huy hiệu quả cao khi được triển khai thực tế, cụ thể phục vụ người dân, doanh nghiệp như: “Triển khai dịch vụ công”, “Công dân số”, “Thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục”, “Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử và ứng dụng VNelD”, “Cấp tài khoản an sinh xã hội, thực hiện chi trả chính sách không dùng tiền mặt”, “Thông báo lưu trú trên phần mềm ASM tại các bệnh viện, cơ sở kinh doanh lưu trú”… Về tình hình cấp thẻ CCCD gắn chip, đến nay, Công an Thành phố đã thu nhận được gần 7,9 triệu hồ sơ cấp thẻ CCCD; đã tiếp nhận hơn 6,8 triệu thẻ CCCD từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và đã trả hơn 6,8 triệu thẻ CCCD đến người dân (đạt 99,9%).Tính đến tháng 5/2024, Công an Thành phố đã cấp hơn 5,6 triệu tài khoản định danh điện tử mức độ 2, trong đó đã cấp hơn 4,5 triệu tài khoản đối với nhân khẩu thường trú và hơn 1 triệu tài khoản đối với nhân khẩu tạm trú, đã có gần 4,4 tài khoản được kích hoạt (đạt tỷ lệ 78,4%). Hiện Công an Thành phố cũng đã triển khai phần mềm thông báo lưu trú ASM tại 2.950 cơ sở kinh doanh lưu trú và 75 cơ sở y tế và 433 cơ sở khác…

Về kết quả công tác chuyển đổi số và ứng dụng kết quả Đề án 06 vào công tác Công an trong Công an Thành phố, hiện Công an Thành phố đã triển khai thực hiện 124/124 dịch vụ công trực tuyến theo triển khai của Bộ Công an. Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến/tổng số hồ sơ được giải quyết của Công an Thành phố đạt trên 93,6% (tính từ ngày 15/12/2023 đến 14/5/2024).Đồng thời, tính đến nay, đối với các hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính phát sinh hàng ngày và từ ngày 1/7/2022 trở về sau,Công an Thành phố đã số hóa đ đạt tỷ lệ 98,3%; kết quả giải quyết thủ tục hành chính phát sinh trước ngày 1/7/2022 đã được làm sạch và còn hiệu lực đã số hóa đạt tỷ lệ 92,5%...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố cho biết bên cạnh những kết quả đạt được, việc nghiên cứu, ứng dụng Đề án 06 vào công tác Công an, công tác chuyển đổi số trong nội bộ vẫn còn chậm và gặp một số khó khăn, vướng mắc. Để tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra các mô hình, giải pháp, cách làm hay nhằm thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số, ứng dụng kết quả Đề án 06 vào công tác Công an, Công an các đơn vị, địa phương với tinh thần nghiêm túc, tập trung, cần thể hiện tính trách nhiệm, thẳng thắn, qua đó tham mưu vận dụng, ứng dụng hiệu quả công tác chuyển đổi số, Đề án 06 vào công tác Công an; đồng thời trao đổi những kinh nghiệm, khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện trong lực lượng Công an Thành phố.

Đồng thời để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích xây dựng Công an Thành phố Hồ Chí Minh thành đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới, chào mừng chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 80 năm truyền thống Lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), đồng chí Giám đốc Công an Thành phố phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số gắn với ứng dụng Đề án 06 phục vụ công tác phòng chống tội phạm trong toàn lực lượng Công an Thành phố năm 2024 với khẩu hiệu “Công an Thành phố thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng Đề án 06 nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm”, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đoàn kết, nhất trí chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động nắm bắt thời cơ, ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phòng Tham mưu

Các tin đã đưa:
69096d4b-1ff8-4cb3-920d-26b91f3ec620
Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm trong lực lượng Công an Thành phố
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top