Hội nghị tập huấn công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và hướng dẫn các quy định pháp luật về công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng


Ngày đăng: 19/05/2023

Ngày 16/5/2023, Công an huyện Củ Chi phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và hướng dẫn các quy định của pháp luật về công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng cho hơn 100 đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch, cán bộ tư pháp xã, lực lượng Công an thực hiện công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng (bao gồm người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện...) và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Tại Hội nghị, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an Thành phố đã giới thiệu những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 so với Luật thi hành án hình sự năm 2010, trong đó đề cập đến những nội dung sửa đổi cơ bản liên quan đến quyền con người, quyền công dân; những nội dung sửa đổi bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hình sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan, đặc biệt liên quan đến chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện, pháp nhân thương mại và những nội dung sửa đổi, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Đồng thời, Hội nghị cũng đã nghe quán triệt những nội dung của Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến xóa án tích, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ...; trình tự thực hiện công tác tiếp nhận, lập hồ sơ giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; các mô hình giúp đỡ...

Đại diện Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, tư pháp xã, lực lượng Công an trong tham gia thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn, cũng như xác định nội dung công việc, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án hình sự tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Các tin đã đưa:
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top