Công bố Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân đợt lễ 30/4/2023


Ngày đăng: 09/05/2023

Dịp Lễ 30/4, các cơ sở giam giữ thuộc Công an Thành phố có phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân đợt lễ 30/4. Trong đợt này, các cơ sở giam giữ thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh có 115 phạm nhân đủ điều kiện giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện, trong đó có 24 phạm nhân đủ điều kiện giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại; 83 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù với các mức giảm từ 01 tháng đến 07 tháng và có 08 phạm nhân đủ điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Những phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt này thực sự đã có quá trình cải tạo tiến bộ thể hiện ở việc chấp hành tốt Nội quy Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động, cải tạo tiến bộ; có đủ thời gian xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên và đảm bảo các tiêu chí khác theo quy định của pháp luật.

Việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với người phạm tội thật sự ăn năn, hối cải. Đồng thời là động lực giúp số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù còn lại hăng hái thi đua lao động, cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước./.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Các tin đã đưa:
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top