Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố.


Ngày đăng: 16/02/2022

Từ tháng 02 đến tháng 6/2022, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố theo chức năng, thẩm quyền phân cấp quản lý theo quy định.

Công an Thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để phổ biến sâu rộng và trực tiếp những kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến người đứng đầu cơ sở, Ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, tiểu thương kinh doanh buôn bán nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh.

Công an Thành phố kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm thương mại Giga Mall (thành phố Thủ Đức)

Bên cạnh đó, Công an Thành phố sẽ tiến hành kiểm tra, hướng dẫn duy trì những điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các chợ, trung tâm thương mại cụ thể, phù hợp, sát với thực tế; từ đó, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chợ, trung tâm thương mại phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn Thành phố.

Công an Thành phố kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chợ Bình Tây (Quận 6)

Trong quá trình kiểm tra, Công an Thành phố sẽ xử lý nghiêm đối với tất cả hành vi vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ./.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị

Các tin đã đưa:
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top